Geen producten (0)
 

Propolis Tinctuur 20 ml

€ 9,50 (inclusief btw 9%)
Op voorraad - Levertijd 2-3 werkdagen
Specificaties
Bruto gewicht 0,06 Kg
Propolis Tinctuur 20 ml
Omschrijving

Propolis Tinctuur met 25% zuivere Propolis gewonnen van bijenvolken. Propolis Tinctuur is geschikt voor inwendig en uitwendig gebruik.

Wat is Propolis?

Propolis is een kleverige substantie, gemaakt door honingbijen uit hars en sap van planten en bomen. Het heeft van nature een kastanjebruine kleur. Propolis beschermt het bijenvolk tegen infecties. Propolis is een plantaardig natuurlijk antibioticum. Het is schimmelwerend en het remt de groei van bacteriën.

De eigenschappen van propolis

Door zijn gevarieerdheid wat de actieve stoffen betreft, bezit propolis een breed spectrum van eigenschappen. Propolis werkt daardoor bij ziekten die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Dit kan vooral bij artsen een groot wantrouwen wekken. Want in de medische wereld is geen enkel ander gangbaar middel bekend, dat bij zo'n veelheid van aandoeningen kan worden toegepast. 

De volgende werkingen kunnen aan propolis worden toegeschreven:
- anti-bacteriële werking, doordat het bacteriën doodt en in hun groei afremt.
- anti-virale werking door groeiremming virussen
- remt groei van schimmels
- versterkt de werking van antibiotica
- anti-oxidant
- remt ontstekingsreacties
- werkt anti-reumatisch
- remt slagaderverkalking en trombose
- stimuleert bloeddoorstroming
- werkt tegen pijn en jeuk
- is anti-allergisch
- stimuleert de afweer van het lichaam tegen infecties
- herstelt vitaliteit bij algehele malaise
- krampstillende werking op de darmspieren
- stimuleert de galafvloed
- versterkt de werking van vitamine C

 Naar bijna alle hierboven genoemde werkingen van propolis is inmiddels onderzoek verricht. De resultaten hiervan zijn in diverse medische bladen gepubliceerd. Goede overzichtsartikelen zijn gepubliceerd door Marcucci (1995), Burdock (1998), Lofty (2006) en Viuda (2008). De belangrijkste effecten van propolis komen hier aan bod.

Algemene gebruiksadviezen

Bij praktisch alle genoemde aandoeningen wordt gebruik gemaakt van propolis tinctuur in druppelvorm. Afhankelijk van de ziekte kan de propolis oplossing inwendig en/of uitwendig worden gebruikt. De propolis tinctuur druppels kun je direct vanuit het flesje in een weinig warm water oplossen en in de mond nemen. Ze werken het best, wanneer je ze eerst een halve minuut lang in de mond heen en weer beweegt. Een deel van de bestanddelen wordt dan al door het slijmvlies van de mond opgenomen en aan het bloed afgegeven. Vooral het mondslijmvlies onder de tong is erg dun en daarom zeer geschikt voor het opnemen en aan het bloed afgeven van propolis bestanddelen. Na die halve minuut slik je de met speeksel vermengde propolis in. Bij de meeste aandoeningen gebruik je 10 druppels opgelost in een eetlepel warm water. Bij uitwendig gebruik een druppel als natuurlijke pleister opleggen.
Propolis tinctuur gebruik je in de meeste gevallen tweemaal daags. In veel gevallen is het beter om eerst gedurende enkele dagen een druppel propolis tinctuur op de huidaandoening te doen. 

Bijwerkingen van propolis
Elk middel dat werkt, heeft automatisch ook bijwerkingen, en dat geldt dus ook voor propolis. Gelukkig zijn er weinig ongewenste bijwerkingen, en die komen maar bij een beperkt aantal mensen voor. 

Waarschuwing:
Eén op de 2000 mensen is allergisch voor propolis. Na contact met propolis ontstaan er dan rode, jeukende vlekken of bulten op de huid. Mensen die al allergisch voor andere stoffen zijn, lopen uiteraard meer risico ook allergisch te zijn voor propolis. Of je allergisch bent voor propolis, weet je zelden of nooit van tevoren. Dat blijkt pas als je het middel gebruikt. Dit kan je zonder risico uitproberen door 's avonds een beetje propolis zalf of -druppels op je handrug te doen. Als je allergisch bent, ontstaat er in de loop van de nacht of volgende morgen een rode, jeukende plek. Gebeurt er niks, dan ben je er dus niet allergisch voor. Bij aanhoudende klachten altijd uw huisarts om raad vragen.

(Bron: De Geneeskracht van Propolis, auteur: Wiebe Braam, arts).

Waarschuwing!

Propolis Tinctuur kan nare vlekken veroorzaken als u dit op uw kleding morst. Mocht dit gebeuren dan kan de vlek door middel van pure spiritus weer verwijderd worden.

Propolis Tincture with 25% clean Propolis extracted from bee colonies. Propolis Tincture is suitable for internal and external use.

What is Propolis?

Propolis is a sticky substance made by honeybees from resin and sap from plants and trees. It naturally has a maroon color. Propolis protects the bee population against infections. Propolis is a natural antibiotic message. It is fungicidal and it inhibits the growth of bacteria.

The properties of propolis

Due to its diversity in the active substances, propolis possesses a broad spectrum of properties. Propolis works nothing when others have nothing to do with each other. This can cause a lot of suspicion, especially among doctors. For in the medical world no other common means is known that can be applied to such a multitude of disorders.

The following effects can be attributed to propolis:

- anti-bacterial effect, slow down in life.

- antiviral activity due to growth inhibition viruses

- inhibits growth of fungi

- enhances the effect of antibiotics

- anti-oxidant

- inhibits combustion reactions

- works anti-rheumatic

- inhibits arteriosclerosis and thrombosis

- stimulates blood flow

- works against pain and itching

- is anti-allergic

- stimulates the fight against infections

- restores vitality in the event of general malaise

- cramping effect on the intestinal muscles

- stimulates the bile flow

- enhances the effect of vitamin C

Almost all of the above-mentioned effects of propolis have been investigated. The results content has been published in various medical journals. Good review articles were published by Marcucci (1995), Burdock (1998), Lofty (2006) and Viuda (2008). Partex of propolis is discussed.

General usage advice

In practically all of the diseases mentioned, propolis tincture is used in droplet form. Depending on the disease, the propolis solution can be used internally and / or externally. The propolis tincture drops can be dissolved directly from the bottle in a little warm water and put into the mouth. They work best when you first move them in the mouth for half a minute. A part of the constituents is then already absorbed by the mucous membrane of the mouth and released to the blood. Especially the oral mucosa under the tongue is very thin and therefore very suitable for the withdrawal and dispensing of propolis components to the blood. After half a minute you swallow the propolis mixed with saliva. In most conditions you use 10 drops dissolved in a tablespoon of warm water. For external use, apply a drop as a natural patch.                                                                     Propolis tincture you use in most cases twice a day. In many cases it is better to first apply a drop of propolis tincture to the skin condition for several days.

Side effects of propolis

Every remedy that works automatically also has side effects, and that also applies to propolis. Fortunately, there are few unwanted side effects, and they only occur to a limited number of people.

Warning:

One in 2000 people is allergic to propolis. After contact with propolis, red, itchy spots or bumps appear on the skin. People who are already allergic to other substances naturally run a higher risk of being allergic to propolis. Whether you are allergic to propolis, you rarely or never know beforehand. This only becomes apparent when you use the product. You can try this without risk by putting a little propolis ointment or drops on your back in the evening. If you are allergic, a red, itchy spot develops during the night or next morning. If nothing happens, then you are not allergic to it.

In case of persistent complaints always ask your doctor for advice.

(Source: The Propolis Medicinal, author: Wiebe Braam, doctor).

2 Propolistinctuur

 

Ook interessant

€ 18,00

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.